Νέα πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου. Οι δικαιούχοι του επιδόματος των 534 ευρώ, ανέρχονται συνολικά σε 9.805.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εργασίας, εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης, ύψους 3.922.216 ευρώ, από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ2310989899 οικονομικού έτους 2020, προκειμένου να προχωρήσει η πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε α) 1.448 δικαιούχους (αναστολές Μαρτίου-Απριλίου) ποσού 1.158.400 ευρώ και σε β) 8.357 δικαιούχους (αναστολές Μαΐου) ποσού 2.763.816 ευρώ.

 

534 ευρώ παίρνουν οι εργαζόμενοι που ήταν σε αναστολή εργασίας αλλιώς παίρνουν ανάλογα με τις εργάσιμες ημέρες τους. Για κάθε μέρα παράτασης της αναστολής ο εργαζόμενος πληρώνεται 17.9 ευρώ