Με την 136/23-6-2020 απόφασή του το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ενέκρινε την παράταση ισχύος της 43/2020 απόφασης σχετικά με τους διακανονισμούς οφειλών.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, παρατείνεται έως 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 η δυνατότητα των καταναλωτών να προσέλθουν στα ταμεία της επιχείρησης προκειμένου να διακανονίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους σε έως εκατό δόσεις, με ελάχιστο ύψος δόσης τα 30 ευρώ.