Από την Δ.Ο.Υ. Καβάλας ανακοινώνεται ότι η συναλλαγή με τους φορολογούμενους θα γίνεται κατόπιν ραντεβού και με την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ακολούθως παρατίθενται τα στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες:

 

Email: [email protected] syzefxis.gov.gr ή [email protected]

 

FAX: 2513-510114

Δ/νση: 2513-510110

Υποδιεύθυνση: 2513-503201

Γραμματεία: 2513-503200

Μητρώο: 2513-503294, 2513503301

Εισόδημα: 2513-510133

Αυτοκίνητα: 2513-503207

Κεφάλαιο: 2513-503241-2

Φορολογική Ενημερότητα: 2513-510121

Έσοδα: 2513-503568-9

Φ.Π.Α.: 2513-503291-2