Σε συνέχεια πρόσφατων ενημερώσεων για επικείμενη άρση του μέτρου απαγόρευσης απόπλου και κατάπλου των ερασιτεχνικών σκαφών και των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής για διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας και λήψης θαλάσσιου λουτρού με τις προϋποθέσεις που θα τεθούν και λόγω της προηγηθείσας μακρόχρονης ακινησίας παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες-κυβερνήτες εν θέματι σκαφών για την διενέργεια ελέγχου προ απόπλου που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

-       έλεγχος σωστικών – πυροσβεστικών μέσων – ναυτιλιακών εγγράφων

-       έλεγχος καλής κατάστασης σχοινιών – αγκυρών

-       έλεγχος συστήματος τροφοδοσίας προωστήριων κινητήρων – συστήνεται η πραγματοποίηση επισταμένης εξυδάτωσης – καθαρισμός  φίλτρων καυσίμου και η χρήση καυσίμου πρόσφατης προμήθειας

-       έλεγχος ηλεκτρικού συστήματος – συσσωρευτών – φανών ναυσιπλοΐας  – τηλεπικοινωνιακών μέσων 

-       έλεγχος συστήματος ειδοποίησης στάθμης και άντλησης υδάτων

-       έλεγχος καλής κατάστασης λοιπών εφοδίων σύμφωνα με την ισχύουσα και κάθε τύπο σκάφους νομοθεσία