Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ'αρίθμ.: Δ1α/ΓΠ.οικ.25770/17-4-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1473Β') παρατείνεται η ισχύς της υπ'αρίθμ.: Δ1α/ΓΠ.οικ. 19420/18-3-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 931Β') έως 20-5-2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας:

--των Σχολών εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών,
--των Σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης,
--των επιχειρήσεων παροχής καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής,
--των επιχειρήσεων εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής καθώς και
--των επιχειρήσεων εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων σκαφών

στο σύνολο της Επικράτειας για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έως 20-5-2020.

Τέλος, στον επίσημο ιστότοπο του ΥΝΑΝΠ (www.vnanp.gr) υπάρχει ειδική ενότητα για τον ιό COVID-19, η οποία ενημερώνεται καθημερινά για την εξέλιξη του φαινομένου, σε σχέση πάντα με τη ναυτιλία, τα λιμάνια και τις θαλάσσιες μεταφορές.