Δεν γνωρίζουμε αν οι Σχολικοί Τροχονόμοι πρόκειται να πληρωθούν για το διάστημα που τα σχολεία τελούν σε αναστολή λόγω του κορονωϊού. Είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι αυτοί εδώ και χρόνια καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των σχολείων, εξασφαλίζοντας την οδική ασφάλεια των μαθητών από και προς αυτά, αμειβόμενοι με το πενιχρό ποσό των 176 ευρώ, ενώ «ούτε λόγος να γίνεται για τις εργασιακές τους σχέσεις  και τα ασφαλιστικά δικαιώματά τους, αφού δεν έχουν καμιά ασφαλιστική κάλυψη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ακόμη και σε περίπτωση ατυχήματος». 

 

 

Τώρα που είναι κλειστά τα σχολεία το ελάχιστο που μπορεί να γίνει είναι να απασχοληθούν σε άλλη υπηρεσία Δήμου ή άλλου Νομικού Προσώπου του δήμου, να σταματήσει το καθεστώς του «φιλοδωρήματος» των 176 ευρώ και να πληρωθούν κανονικά για όσο διάστημα παραμένει η αναστολή λειτουργίας των σχολείων. 

 

 

Διεκδικούμε:

 

 

-οι συμβάσεις τους να γίνουν αόριστου χρόνου και να έχουν μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας στα σχολεία με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.  

 

 

-να σταματήσει το καθεστώς φιλοδωρήματος και να πληρωθούν κανονικά για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή λειτουργίας των σχολείων όπως αντίστοιχα ισχύει για τους λοιπούς εργαζόμενους που αναγκάστηκαν να διακόψουν την εργασία τους στο πλαίσιο εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων του κράτους για την αντιμετώπιση του κορονωϊού. 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε να θέσετε το θέμα ως εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και να ληφθεί απόφαση επί αυτού.  

 

Καβάλα 14-04-2020

ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ