Ο σταυρός που όλοι βλέπουμε στο ομώνυμο ύψωμα πάνω από την περιμετρική οδό της Καβάλας τοποθετήθηκε εκεί το 1953 από τον τότε υποστράτηγο της 11ης Μεραρχίας Πεζικού που εδρεύει από το 1952 στην Καβάλα Αθανάσιο Δασκαρόλη. 

 

Ο ίδιος είχε πολεμήσει στον πόλεμο της Κορέας με το Ελληνικό εκστρατευτικό σώμα στο πλαίσιο του Ο.Η.Ε. Τότε ήταν που ο Δασκαρόλης είχε δει τη συνήθεια των Αμερικανών κάθε φορά που καταλάμβαναν ένα ύψωμα να υψώνουν κι έναν σταυρό. 

 

Θέλησε λοιπόν να υψώσει ένα μεγάλο σταυρό στην κορυφή του βουνού που περιβάλει την Καβάλα. Είπε την σκέψη του στον τότε Μητροπολίτη Χρυσόστομο στον Δήμαρχο και τον Νομάρχη. 

 

Πήρε την άδεια τους και με το Τάγμα Μηχανικού της Μεραρχίας κατασκεύασε τον Σταυρό. Στην δεκαετία του 1990 ο Σταυρός ηλεκτροφωτίσθηκε.

 

Πηγή: Δήμος Καβάλας