Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης θα ήθελε να ανακοινώσει στους κατοίκους της Κεραμωτής, Λιμεναρίων Θάσου και των γύρω περιοχών πως εγκρίθηκε από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιο Γεωργαντά η λειτουργία Κ.Ε.Π. στις ως άνω περιοχές.

 

Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του Υφυπουργού προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας Κ.Ε.Π. στη δημοτική κοινότητα Κεραμωτής με ηλεκτρονικό αριθμό 1051 του Δήμου Νέστου. Επίσης, με την ίδια  απόφαση προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας Κ.Ε.Π. στη δημοτική κοινότητα Λιμεναρίων Θάσου με ηλεκτρονικό αριθμό 178Π του Δήμου Θάσου. Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας ορίζεται η 1η Ιουνίου 2020, ενώ διευκρινίζεται πως τα ως άνω Κ.Ε.Π. θα στελεχωθούν από υπαλλήλους των οικείων Δήμων, οι οποίοι θα αναλάβουν τα έξοδα και τον εξοπλισμό τους. Αξίζει να αναφερθεί πως στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης συνέδραμε η απόφαση υπ’ αριθ. 40/2020 (ΑΔΑ: ΩΙ4ΗΩΚΣ-68Ψ) του Δημοτικού Συμβουλίου Νέστου καθώς και η απόφαση υπ’ αριθ. 191/2019 (ΑΔΑ: ΩΦ1ΠΩΡΔ-ΔΝΛ) του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου.

 

«Από καιρό γνωρίζαμε όλοι την ανάγκη για λειτουργία τέτοιων κρατικών υπηρεσιών στις συγκεκριμένες περιοχές. Γι’ αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υφυπουργό κ. Γεωργαντά, που άκουσε με κατανόηση το αίτημα μας και προέβη στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης, η οποία πρόκειται να αποβεί ιδιαιτέρως χρήσιμη στους συμπολίτες μας!».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ