Το Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας”, ανακοινώνει ότι διευρύνει τη λειτουργία του ''Βοήθεια στο Σπίτι'' με χρήστες συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης ή κάλυψης των αναγκών τους από οικογενειακό ή γειτονικό περιβάλλον.

Τη λειτουργία του προγράμματος αναλαμβάνουν οι εργαζόμενοι των Βρεφονηπιακών Σταθμών και των ΚΑΠΗ.

Λειτουργούν έξι ΚΑΠΗ στο Δ. Καβάλας ως ακολούθως:

Α' ΚΑΠΗ (Σούγιελο) τηλ:2510228090

B' ΚΑΠΗ (Βύρωνας) τηλ:2510250559

Γ' ΚΑΠΗ (Ποταμούδια) τηλ:2510837738

Δ' ΚΑΠΗ (Άγιος Λουκάς) τηλ:2510241466

ΚΑΠΗ Δ.Δ. Κρηνίδων: 2510518095

ΚΑΠΗ Καρβάλης τηλ: 2510316949