Φάκελο στο Υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε σήμερα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την καταγραφή και κοστολόγηση των άμεσων και έμμεσων ζημιών άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ που προκλήθηκαν από τη θεομηνία, στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου, ώστε να ενταχθεί στο Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε. λόγω φυσικών καταστροφών.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: 

Υποβλήθηκε σήμερα από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ο φάκελος καταγραφής και κοστολόγησης ζημιών λόγω φυσικών καταστροφών, άνω του 1,5% του ΑΕΠ, στη λεκάνη απορροής του Έβρου προς το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού(με αρ.πρωτ.37156/1-4-2015) με αίτημα την αποζημίωση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε.

Μετά τις βιβλικές καταστροφές που υπέστη η Περιφέρεια στην παρέβρια περιοχή, από το ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο του Φεβρουαρίου 2015, που αποσάθρωσε ό,τι είχε καταπονηθεί νωρίτερα, το σύνολο των ιδιωτικών και δημόσιων άμεσων ζημιών ανέρχεται σε 130.000.000,00€ ενώ οι έμμεσες απώλειες εκτιμώνται άνω των 90.000.000,00€.

Το ύψος αυτό θεμελιώνει, κατά τους κανονισμούς αίτημα αποζημίωσης από το Ταμείο Αλληλεγγύης.  

Επιπλέον, επειδή το φαινόμενο είναι ακόμα σε έξαρση είναι αναγκαία η  άμεση χρηματοδότηση της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, με προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 44.060.000,00€, προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες που έχουν υποστεί τα αναχώματα των ποταμών, ενώ για να συνεχιστεί ομαλά η ζωή στις παραποτάμιες περιοχές και για την αποκατάσταση των άκρως αναγκαίων καταγράφονται έργα προϋπολογισμού 27.000.000,00 ευρώ.