Η Μονάδα Χρονίων Παθήσεων του Πουλίδειου Γηροκομείου Καβάλας βρίσκεται για πρώτη φορά σε κίνδυνο αναστολής της λειτουργίας της, αντιμετωπίζοντας οικονομικά προβλήματα εξ αιτίας ανείσπρακτων νοσηλίων από τις περιόδους ετών 2012, 2013 και 2014.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 56 από τους 100 ηλικιωμένους που περιθάλπονται στο Πουλίδειο Γηροκομείο και στην Πτέρυγα των Χρονίων Παθήσεων βρίσκονται σε προφανή κίνδυνο απώλειας της φροντίδας που τους παρέχεται, εάν διακοπεί η λειτουργία του Γηροκομείου.

Ο ΕΟΠΥΥ εφαρμόζοντας τις ρυθμίσεις περί clawback και rebate, ζητά για την εκκαθάριση των οφειλομένων των φορέων Πρόνοιας, την ίδια διαδικασία με αυτή των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας, δηλαδή τον έλεγχο των οφειλομένων από ελεγκτικές εταιρίες. Επί των αποτελεσμάτων των ελέγχων των εταιριών, ο ΕΟΠΥΥ εφαρμόζει τις πιο πάνω πολιτικές, μειώνοντας τα οφειλόμενα ποσά με ποσοστό ανάλογο του ποσοστού της συνολικής μείωσης του ετήσιου προϋπολογισμένου ποσού του, για θεραπείες και νοσήλια.

Επειδή οι φορείς της Πρόνοιας αν και ΝΠΙΔ, επιτελούν μεγάλο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο και πρέπει να εισπράττουν ως εκ τούτου κατά προτεραιότητα από τον ΕΟΠΥΥ τα οφειλόμενα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο έργο τους,

Επειδή το Πουλίδειο Γηροκομείο όπως και 40 άλλοι φορείς Χρονίων Παθήσεων, αλλά και άλλοι φορείς της Πρόνοιας λειτουργούν οριακά λόγω οικονομικών προβλημάτων,

Επειδή από τη μη εξόφληση των οφειλομένων, οι φορείς χρησιμοποιούν πόρους από τα αποθεματικά τους, βάζοντας σε κίνδυνο τη συνολική λειτουργία και την κοινωνική προσφορά τους,

 

Επειδή τους οφείλονται πέραν των εκκρεμοτήτων των ετών 2012 και 2013 και οι πληρωμές των νοσηλίων και θεραπειών από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι σήμερα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κος Υπουργός

  1. Προτίθεστε να προστατεύσετε τους γέροντες, το Πουλίδειο αλλά και τους υπόλοιπους φορείς της Πρόνοιας, καταβάλλοντάς τους τα χρεωστούμενα νοσήλια ή θεραπείες του ΕΟΠΥΥ των προηγουμένων ετών μέχρι και σήμερα;

 

  1. Εάν δεν μπορείτε λόγω έλλειψης πόρων να εξοφλήσετε το Πουλίδειο αλλά και τους υπόλοιπους φορείς της Πρόνοιας, προτίθεστε να βρείτε άλλους τρόπους διευκόλυνσης της λειτουργίας τους (όπως πχ συμψηφισμός των οφειλομένων του ΕΟΠΥΥ με οφειλές των φορέων σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και το Δημόσιο);

                    

                                                                                   Ο Ερωτών Βουλευτής

 

                                                                                 Νίκος Παναγιωτόπουλος