Τη Δευτέρα, 23/12/2019, η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ εξέλεξε το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, το οποίο αμέσως μετά συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα. 

 

Πρόεδρος και προσωρινά Διευθύνων Σύμβουλος ορίστηκε ο κ. Αρχέλαος Γρανάς, Περιφερειακός Σύμβουλος, ιατρός.
Αντιπρόεδρος ο κ. Αθανάσιος Κολυβάς, δημοσιογράφος.
Γραμματέας ο κ. Λεωνίδας Γεωργόπουλος, μηχανικός.
Μέλη οι κ.κ. Χριστόδουλος Μιχαλάκης, εκπαιδευτικός, Απόστολος Μαλαμίδης, δικηγόρος, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, επαγγελματίας, καθώς και ο δήμαρχος Καβάλας Θεόδωρος Μουριάδης, ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 

«Μια νέα εποχή ξεκίνησε σήμερα για την επιχείρηση», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης ανάπτυξης Κωστής Σιμιτσής. «Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει να οργανώσει πολλά πράγματα ύστερα από χρόνια απραξίας. Να συμμαζέψει τα οικονομικά της εταιρίας. Να τρέξει ευρωπαϊκά προγράμματα. Να φέρει χρήματα στην αγορά. Και να επιτύχει τον μεγάλο -αλλά όχι μοναδικό- αναπτυξιακό στόχο, που είναι η επένδυση στα Λουτρά Ελευθερών, μαζί με τους βουλευτές του νομού μας και όλης της Περιφέρειας. Η ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ αφορά όλη την Περιφέρεια».