Πριν από 500 χρόνια διενεργήθηκε (και) στην Καβάλα απογραφή πληθυσμού για φορολογικούς σκοπούς. Σύμφωνα με το οθωμανικό κατάστιχο του 1519, η Καβάλα κατοικούνταν από 22 μουσουλμανικές φορολογούμενες οικογένειες (χανέδες, εστίες),  61 μη μουσουλμανικές, 10 χήρες με δικό τους νοικοκυριό και 2 άγαμους, επίσης μη μουσουλμάνους. Ο συνολικός πληθυσμός του οικισμού ανερχόταν σε περίπου 420 άτομα, με τους χριστιανούς να είναι τριπλάσιοι των μουσουλμάνων.

Δείτε εδώ τη συνέχεια...