ΠΡΙΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ!

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 27ης / 06 Νοεμβρίου 2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας:

 

«…Είναι ωστόσο δυνατή, η περαιτέρω παραχώρηση από αυτήν (ΔΙΑΜΑΘ) της χρήσεως της εκτάσεως καθώς και των επ’ αυτής εγκαταστάσεων, συστατικών και παραρτημάτων σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα  (δικαίωμα που παρέχεται ήδη από τον Δήμο Καβάλας στην ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με το παρόν), εφόσον έτσι διευκολύνεται ή επιτυγχάνεται η υλοποίηση των σκοπών που εξυπηρετεί η παραχώρηση…».

 

Η συγκεκριμένη απόφαση αφορούσε τη μονάδα Μ.Ε.Α. στο “ΕΣΚΗ ΚΑΠΟΥ’’, που υπερψήφισαν όλες οι παρατάξεις εκτός Λαϊκής Συσπείρωσης (ο Τόπος της ζωής μας δήλωσε παρών).

 

Με κάθε ευκαιρία που θέταμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο, το ζήτημα της συγκριμένης απόφασης που ουσιαστικά οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων, που σημαίνει επιπλέον επιβάρυνση των δημοτών με δημοτικά τέλη, μας απαντούσαν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει….   

 

 

ΣΗΜΕΡΑ! 

Σε συνέντευξη τύπου για τη χρηματοδότηση του έργου της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) στο ΕΣΚΙ ΚΑΠΟΥ, η σημερινή διοίκηση, την οποία ευχαρίστησε για το θέμα και ο νέος δήμαρχος, δήλωσε: «Θα δούμε ποιος θα το λειτουργήσει. Προτιμούμε να το λειτουργήσει ο ιδιώτης»  κατέληξε η κυρία Τσανάκα.

 

Για το τεράστιο αυτό θέμα η «Λαϊκή Συσπείρωση» από τη πρώτη στιγμή προτείνει:

  • Διαμόρφωση εθνικού σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων από Ενιαίο Κρατικό Φορέα, ο οποίος θα λειτουργήσει με γνώμονα τη προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.
  • Ο σχεδιασμός θα υλοποιηθεί από το κράτος και όχι από ιδιώτες και θα χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Προτεραιότητες του σχεδιασμού θα είναι:

  •  Η πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.
  • Η απαγόρευση κατηγορηματικά της μεθόδου της καύσης.
  • Η χωροταξικά ορθολογική κατανομή των μονάδων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων, με κριτήριο την προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος και του λαϊκού εισοδήματος και όχι τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων.
  • Η διαχείριση των επικίνδυνων βιομηχανικών και των ιατρικών αποβλήτων ξεχωριστά από τα αστικά απορρίμματα.
  • Η εκπόνηση και άμεση υλοποίηση ολοκληρωμένου εθνικού (κεντρικού) σχεδιασμού για τα επικίνδυνα απόβλητα.

 

Η λύση στο πρόβλημα στη κατεύθυνση των προτάσεων μας για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, ολοκληρωμένη και μακρόπνοη, με σεβασμό στο περιβάλλον, στην υγεία, στους φυσικούς πόρους, στο λαϊκό εισόδημα, ο συγκεκριμένος συσχετισμός δυνάμεων σε Κυβέρνηση, Δήμο, Περιφέρεια, καθώς και το επίπεδο οργάνωσης του λαϊκού κινήματος, δεν μπορεί να την υποστηρίξει. 

 

Μόνο με ένα κίνημα ταξικά προσανατολισμένο με αγώνες μέσα στα όργανα εξουσίας, αλλά κυρίως μέσα στην κοινωνία μπορεί να επιβάλει φιλολαϊκές λύσεις για το σήμερα, παλεύοντας συγχρόνως με στόχο  έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης με λαϊκή εξουσία και οικονομία. 

 

 

Καβάλα 16-07-2019

ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ