Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Διακρατικού Προγράμματος ”Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας” με τίτλο MONITOX ομάδα 16 καθηγητών και ερευνητών που απασχολούνται στο πρόγραμμα από 4 πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ρουμανίας και της Μολδαβίας, θα  επισκεφθεί το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) (πρώην ΤΕΙ ΑΜΘ) στην Καβάλα από 10-16 Ιουνίου 2019, προκειμένου να παρευρεθούν σε προγραμματισμένες δραστηριότητες του προγράμματος.

 

Το Τμήμα Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Καβάλα) συμμετέχει στο ανωτέρω πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018 και λήγει τον Μάρτιο του 2021. Υπεύθυνος του προγράμματος για τo ΔΙ.ΠΑ.Ε είναι ο καθηγητής του Τμήματος Χημείας Δρ. Θωμάς Σπανός.

 

Στόχος του προγράμματος είναι η συνεργασία εξειδικευμένων εργαστηρίων και ερευνητών -καθηγητών των συνεργαζόμενων κρατών, που θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο ελέγχου της μετανάστευσης επικίνδυνων τοξικών ρύπων στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας. Η εφαρμογή του προγράμματος στην Ελλάδα αφορά δειγματοληψίες και μετρήσεις στον ποταμό Νέστο και το Δέλτα του.

 

Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες περιλαμβάνουν συνεδριάσεις των μελών για λήψη αποφάσεων σχετικών με την μέχρι σήμερα εκτέλεση του προγράμματος, αλλά και την συνέχισή του. Ξενάγηση σε ερευνητικά εργαστήρια του ΔΙ.ΠΑ.Ε και εκπαίδευση ερευνητών και νέων επιστημόνων στη χρήση των τεχνικών ICP-MS, LA-ICP-MS, GC-MS σε ανάλυση δειγμάτων νερού και ιζημάτων για προσδιορισμό βαρέων και τοξικών μετάλλων, ιχνοστοιχείων και πετρελαιοειδών. Ομάδα 40 ατόμων θα επισκεφθεί με πλοίο, τις ακτές της Κεραμωτής, και το Δέλτα του Νέστου για δειγματοληψίες, αλλά και την Θάσο.  Τέλος θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων.