Το Κέντρο Μελισσοκομίας Καβάλας – Θάσου ενημερώνει τους μελισσοκόμους του Ν. Καβάλας ότι μπορούν να αιτηθούν την ένταξή τους στη δράση «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού έτους 2022.

 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: -Ταυτότητα -Φωτοαντίγραφο της αίτησης Μελισσοκομικού Μητρώου (δήλωση κυψελών). -Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού. -Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (την παραλαμβάνετε από το Κέντρο Μελισσοκομίας). -Πρωτότυπα μηχανογραφημένα παραστατικά αγοράς κυψελών έως 20/05/2022 συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις και τα καταθετήρια τραπεζών.

 

Σημείωση: Η Υποβολή της αίτησης θα γίνεται δεκτή έως 10/02/2022 αφού υποβληθεί αυτοπροσώπως ή να αποσταλεί σε σκαναρισμένο αντίγραφο ή να αποσταλεί με συστημένη ταχυδρομική επιστολή.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Κέντρου Μελισσοκομίας Καβάλας - Θάσου 2593058290. (Fax: 2593071182 - Email: [email protected])