στρατιωτικός τουρισμός

Με κύριο στόχο την προστασία, την ανάδειξη, την προβολή και την προώθηση της επισκεψιμότητας κάθε Μουσείου και Μνημείου Στρατιωτικού ενδιαφέροντος με την ιστορία όλων των Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων