πυρηνικά

Η συζήτηση περί χρήσης πυρηνικών προκαλεί νευρικότητα στην υφήλιο. Όμως, τι ακριβώς θα βλέπαμε και τι θα μας συνέβαινε, αν πράγματι κάποια από τις υπερδυνάμεις αυτού του πλανήτη έκανε χρήση πυρηνικής βόμβας;