προπονητές

Δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών απαιτείται πλέον για την άσκηση του προπονητή όλων των αθλημάτων σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4908/2022.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Προπονητών Ν. Καβάλας στην συνεδρίαση της 25ης Σεπτεμβρίου 2019, αποφάσισε ομόφωνα την δημιουργία ομάδας ποδοσφαίρου.