Παραρτήμα Καβάλας Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ευρωπαϊκής Κίνησης