παραλιακή ζώνη

Από τη Δευτέρα τίθεται σε εφαρμογή η απόφαση του Οργανισμού Λιμένα για την, καθιερωμένη πλέον, μερική πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού.

Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Καβάλας και πολλές είναι οι ιδέες που έχουν ακουστεί.