Η ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ανακοινώνει ότι  την Πέμπτη 11-04-2019 αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας οι Αναλυτικές Καταστάσεις των Απορριπτόμενων Πληρωμής της Δράσης 2.3Β

 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ»  

 

έτους 2016 και για την πρόσκληση 16228/23-11-12.

 

Ορίζεται περίοδος ενστάσεων επί των Καταστάσεων Πληρωμής από 12-04-2019 έως και 18-04-2019. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διοικητήριο, 4ος όροφος.

 

Πληροφορίες  γρ. 465

Τηλ.: 2513503465

 

 

 

(δελτίο Τύπου)