Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Δήμου Καβάλας σχετικά με τη λειτουργία της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων αναφέρει τα εξής: 

"Η εξακολούθηση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Καβάλας, είναι ζωτικής σημασίας για τον Δήμο Καβάλας, για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, αλλά και για την εθνική και την τοπική οικονομία.

Εκατοντάδες οικογένειες εργαζομένων, εξαρτούν την επιβίωσή τους από την λειτουργία της, καθώς και πολλαπλάσιοι εργαζόμενοι και εταιρείες που συνεργάζονται με την βιομηχανία αυτή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Καβάλας, απευθύνει ύστατη έκκληση σε όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, να πράξουν τα δέοντα προς το συμφέρον της τοπικής οικονομίας και φυσικά των οικογενειών των εργαζομένων".