Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας, που συγκροτήθηκε σε σώμα στις 24/1/21019, μετά τις αρχαιρεσίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της στις 23 Ιανουαρίου 2019, είναι:

Γρανάς Αρχέλαος, Πρόεδρος

Κροκίδης Ξενοφών Αντιπρόεδρος

Μπουσμουκίλια Σταυρούλα, Γεν. Γραμματέας

Τσεκμέζογλου Γρηγόριος, Ταμίας

Συμεωνίδης Δαυίδ, Σύμβουλος