Η κοινοπραξία ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. –ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε.  με απευθείας ανάθεση από την ΔΕΥΑΝ για την εκτέλεση του έργου «Σύνδεση παρόχων με το δίκτυο αποχέτευσης»  προχώρησε σε  δέσμευση των λογαριασμών της επιχείρησης σε όλες τις τράπεζες παγώνοντας έτσι τη συνολική της λειτουργία.

Η διοίκηση Μιχαηλίδη όλα τα προηγούμενα χρόνια από το 2008 δεν πλήρωσε ως όφειλε καμία δόση έναντι της οφειλής της, η οποία ανερχόταν στο ποσό των  1.200.000€.

Μόλις η δική μας διοίκηση  ανέλαβε το 2014 φρόντισε να κάνει άμεσα διακανονισμό του ποσού με τις τράπεζες στις οποίες είχε εκχωρηθεί η απαίτηση  από την εταιρεία. Μέχρι σήμερα, η διοίκηση Τσομπανόπουλου έχει καταβάλει το ποσό των 500.000€. Είχε το δικαίωμα, η διοίκηση Μιχαηλίδη παρόλο που διέθετε δύο δικηγόρους, καλά αμειβόμενους (Σεπτέμβριος 2013) να προσφύγει σε ένδικα μέσα αλλά αντίθετα παραιτήθηκε του παραπάνω δικαιώματος της. Όλο αυτό το διάστημα η επιχείρηση της ΔΕΥΑΝ προσπαθεί να επικοινωνήσει  με τους αντίστοιχους εργολάβους προκειμένου να γίνει νέος διακανονισμός. Παράλληλα αναζητεί τη λύση της δανειοδότησης προκειμένου να γίνει η πλήρης εξόφληση της οφειλής.  Εξετάζει δε, το ενδεχόμενο να υποβάλει μήνυση επί παντός υπευθύνου για παράβαση καθήκοντος και μάλιστα εις βάρος των συμπολιτών μας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ