Με την 30/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής, ενέκρινε τον καθορισμό τελών για την χρήση κοινοχρήστων χώρων Υπαιθρίου-Στάσιμου Εμπορίου και Βραχυχρόνιου Στάσιμου Εμπορίου, για το έτος 2015, να διαμορφωθούν ως εξής:

Α. Για την πόλη της Κομοτηνής σε 25€/τετραγωνικό μέτρο (τμ) μηνιαίως,

Β. Για τις Τ.Κ. Φαναρίου και Αρωγής και για όλη την παραλιακή ζώνη σε 25€/τμ μηνιαίως,

Γ. Για τις υπόλοιπες Τ.Κ. του Δήμου Κομοτηνής σε 10€/τμ μηνιαίως και

Δ. Για τις καντίνες γενικά  20€/τμ μηνιαίως.

 

 

Πληροφορίες:

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  //  Διεύθυνση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, KOMOTHNH 69100 // Τηλ. 25310-82177  // Fax: 25310-71447