Στη συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου και τον υφυπουργό κ.Σγουρίδη, ήταν παρών ο βουλευτής Δράμας του Ποταμιού Κυριάκος Χαρακίδης, δεδομένου ότι στις δύο περιφέρειες Έβρου και Άρτας για τις οποίες έγινε η συνάντηση, το Ποτάμι δεν εκπροσωπείται.

Κατά την ενημέρωση που έγινε,  ο υπουργός ανέφερε ότι:

 1. Οι όποιες πληρωμές όπως π.χ. από τον ΕΛΓΑ, καθυστερούν λόγω έλλειψης ρευστότητας και θα ξεκινήσουν σε μερικές μέρες.
 2. Οι πληρωμές για τις αποζημιώσεις του ζωικού κεφαλαίου θα γίνουν μέχρι τις 10/4/2015 και φυτικής παραγωγής μέχρι τις 31/5/2015.
 3. Όσον αφορά το Ν.Έβρου, οι αποζημιώσεις για 50000 στρ. Σιτηρά και 1500 στρ. Σκόρδα που αφορούν το 2015, θα καταβληθούν το Νοέμβριο του 2015 από τον ΕΛΓΑ.
 4. Όσον αφορά τα Σπαράγγια, ο ΕΛΓΑ θα καταβάλει τις αποζημιώσεις μέχρι τέλος Ιουνίου 2015.
 5. Όσον αφορά την Μηδική, τα Βαμβάκια, τις Δεντροκαλλιέργειες και τον Αραβόσιτο θα ενταχθούν στα ΠΣΕΑ.
 6. Οι αποζημιώσεις για τις ζωονόσους στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Έβρου θα αρχίσουν να καταβάλλονται από τις 20/3/2015 και μετά.
 7. Η επαναλειτουργία του εργοστασίου ζάχαρης στην Ορεστιάδα (ΕΒΖ) θα γίνει εφόσον καλλιεργηθούν πάνω από 30.000 στρ. ζαχαρότευτλα.
 8. Οι ζημίες στα αντλιοστάσια και στα αρδευτικά δίκτυα του Ν.Έβρου, που ανήκουν στους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, θα ενταχθούν για αποκατάσταση και κατασκευή νέων κατά προτεραιότητα στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).
 9. Οι πλημμυρικές ζώνες θα οριστικοποιηθούν για την Άρτα σε 10-15 μέρες, με την έκδοση των ΚΥΑ όπως προβλέπεται.
 10. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές, επιχειρήσεις (εξοπλισμό) και έκτακτο βοήθημα θα γίνουν όταν ολοκληρωθούν οι σχετικοί πίνακες.
 11. Οι πληρωμές των οφειλομένων για τα βιολογικά που αφορούν μέχρι και το 2014, θα αρχίσουν να καταβάλλονται από το Νοέμβριο του 2015.