Πάνω από 1200 άτομα αναμένεται να στελεχώσουν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης μέσω προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας οκτάμηνης διάρκειας για την αντιπυρική προστασία που θα υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ. 

 

Η έκδοση της προκήρυξης αναμένεται το επόμενο διάστημα και θα αφορά στην πρόσληψη 5.066 υπαλλήλων σε όλη τη χώρα. 

 

 

Στην διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

 

Το νέο προσωπικό θα τοποθετηθεί στα κατά τόπους δασαρχεία όλης της χώρας,  με οκτάμηνες συμβάσεις, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

 

Κριτήρια επιλογής:

 

Χρόνος ανεργίας

Αριθμός ανήλικων τέκνων

Εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό)

Κοινωνικές ιδιότητες (πολύτεκνος – τρίτεκνος)

Αναπηρία

Εντοπιότητα

 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, διάρκειας 8 μηνών, θα χορηγηθεί βεβαίωση για τις θεματικές της εκπαίδευσης των ωφελουμένων από τα δασαρχεία, ενώ η επαγγελματική εμπειρία που θα αποκομίσουν θα αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.

 

Εκτός από την απασχόληση των ανέργων, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε επίσης με σκοπό: 

 

α) Η απασχόληση των ωφελουμένων να εμπεριέχει εργασίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από πυρκαγιές και τη διαχείριση καμένων εκτάσεων (πχ καθαρισμοί δασών, δημιουργία αντιπυρικών λωρίδων), προς αποφυγή μελλοντικών καταστροφών. Με την υλοποίηση του προγράμματος, η χώρα θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη ενάντια σε πιθανές πυρκαγιές κατά την αντιπυρική περίοδο.

 

β) Οι ωφελούμενοι, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, θα αποκτήσουν νέα εξειδικευμένη γνώση σε θέματα δασών και δασικού περιβάλλοντος με σεμινάρια που θα γίνουν στις κατά τόπους δασικές αρχές, η οποία θα περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση στο πεδίο.