Τακτική γενική συνέλευση πραγματοποιεί την Τετάρτη 14 Μαρτίου στις 18:00 στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας. Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης που θα συζητηθούν είναι τα εξής :

1.Διοικητικός Απολογισμός 2017

2.Οικονομικός Απολογισμός 2017

3.Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

4.Προγραμματισμός Δράσης 2018

5.Οικονομικός Προϋπολογισμός 2018

6. Τρέχοντα Θέματα

      Στη 1η  Γενική Συνέλευση απαιτείται το 1/4  των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

      Στη 2η  Γενική Συνέλευση απαιτείται το 1/8  των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, ενώ στην 3η   το 1/16 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

      Σε περίπτωση μη απαρτίας η νέα Γενική Συνέλευση, θα γίνει την ίδια ημερομηνία, στον ίδιο χώρο και ώρα 18.30

      Τέλος επί μη απαρτίας και στη 2η Γενική Συνέλευση, η 3η θα γίνει την ίδια ημερομηνία, στον ίδιο χώρο και ώρα 19.00

      Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη που την ημέρα της Συνέλευσης, θα είναι ταμειακά τακτοποιημένα για το Α΄ εξάμηνο  του 2018.

      Εισπράξεις θα πραγματοποιούνται και την ώρα και ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

      Η ημερήσια διάταξη παραμένει ανοιχτή, ώστε στα τρέχοντα θέματα να συζητηθούν και προτάσεις των μελών της Συνέλευσης.

      Το Δ.Σ. του Ι.Σ.Καβάλας, παρακαλεί τα μέλη του να παραβρεθούν στη Γενική Συνέλευση όπως και ο Νόμος ορίζει, προκειμένου να υπάρξει ένας δημιουργικός διάλογος , για ανάδειξη των προβλημάτων μας και επιλογή των κατάλληλων ενεργειών προς επίλυσή τους.