Σε περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία όλων των οχημάτων από τις 19 – 24 Οκτωβρίου προχωρά η τροχαία Καβάλας από τη διασταύρωση του Σταυρού Αμυγδαλεώνα μέχρι το ξενοδοχείο Εγνατία λόγω εργασιών αποξήλωσης - τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας.

 

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται εκ περιτροπής στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του κάθε ρεύματος. Συγκεκριμένα:

 

(α) Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δε θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων αλλά θα περιορίζεται το πλάτος του ρεύματος κυκλοφορίας και αυτή θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ανάλογα με το τμήμα του οδοστρώματος στο οποίο θα πραγματοποιούνται οι εργασίες, σύμφωνα και με την υπάρχουσα σήμανση που θα τοποθετηθεί με ευθύνη του αναδόχου του έργου.

 

(β) Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν τμηματικά, κατά το χρονικό διάστημα από 19-10-2017 έως και 24-10-2017 μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και συγκεκριμένα κατά τις ώρες 07.00-19.00, ανάλογα και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, ενώ μετά το πέρας των εργασιών, καθημερινά και με ευθύνη του αναδόχου, θα αποσύρεται η σήμανση και η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.