Με την υπ αριθμ 510/2014 απόφασή του, το Ειρηνοδικείο Καβάλας, δικαίωσε καταναλώτρια μέλος της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας, η οποία έχοντας συνολική οφειλή ύψους περίπου 300.000 ευρώ απαλλάχθηκε πλήρως από την υποχρέωση της καταβολής δόσεων.

Η καταναλώτρια προσέφυγε στην Ένωση Καταναλωτών Καβάλας στο τέλος  του 2010 και συνεργάτης της Ένωσης κατέθεσε προς τις πιστώτριες Τράπεζες του καταναλωτή, πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού. Πρόταση την  οποία οι  πιστώτριες Τράπεζες αγνόησαν.

Ακολούθως η Ένωση  Καταναλωτών Καβάλας εξέδωσε πρακτικό αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού και ο καταναλωτής με την βοήθεια εθελοντή μέλους της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας, κατέθεσε  στο Ειρηνοδικείο Καβάλας  σχετική αίτηση Δικαστικής Ρύθμισης των χρεών της.

Το Ειρηνοδικείο Καβάλας αφού δίκασε την υπόθεση, εξέδωσε  απόφασή τον Ιανουάριο του 2012 με την οποία όριζε μηνιαίες δόσεις επί μια τετραετία ύψους 100 ευρω μηνιαίως.

Εκείνο το διάστημα τα  εισοδήματα της καταναλώτριας ανερχόταν συνολικά στο ποσό των 568 ευρω και ο σύζυγος της είχε επιπλέον εισοδήματα ύψους 636 ευρω.

Ακολούθως τον Μάιο του 2013  τα εισοδήματα της οικογένειας  χειροτέρευσαν δραματικά, καθώς η ίδια έμεινε άνεργη και ο σύζυγος είχε πλέον εισοδήματα ύψους περίπου 380ευρω.

Με την βοήθεια εθελοντή της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας, η καταναλώτρια κατέθεσε αίτηση επανακαθορισμού της δόσης, όπως προβλέπει ο Νόμος 3869/2010 για την ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Το Ειρηνοδικείο Καβάλας αφού δίκασε την υπόθεση, εξέδωσε την παραπάνω απόφαση του, με την οποία πλέον η καταναλώτρια απαλλάχθηκε από το σύνολο των οφειλών της που ανερχόταν στο υψος των περίπου 300.000 ευρω.

Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι οι σωστές ρυθμίσεις του Ν 3869/2010 σε συνδυασμό με τις δίκαιες αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Καβάλας, αποτελούν  για τις δύσκολες εποχές που περνούν οι υπερχρεωμένοι πολίτες της Καβάλας, μοναδική σανίδα σωτηρίας και ελπίδας.

Η πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας Γεροστεργιου Κατερίνα δήλωσε ότι ελπίζει πως η Νέα Ελληνική κυβέρνηση, με τις φημολογούμενες καινούργιες ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, αφ ενός μεν θα εντάξει περισσότερες κατηγορίες πολιτών στις ευεργετικές ρυθμίσεις του Ν 3869/2010, αλλά και επιπλέον θα ισχυροποιήσει τις διαδικασίες του εξωδικαστικού συμβιβασμού, εισάγοντας διατάξεις υποχρεωτικότητας για τις Τράπεζες, έτσι ώστε  να αποσυμφορηθουν τα Ειρηνοδικεία όλης της χώρας αλλά και οι πολίτες να αποφύγουν χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες.