Εκπαιδευτικές εκδρομές μέσω του Προγράμματος Φιλοξενίας του Ιδρύματος της Βουλής θα πραγματοποιήσουν στις 2/3 – 5/3/2017 και στις 6/4 – 9/4/2017 το Γυμνάσιο Λιμεναρίων Θάσου και το Γυμνάσιο Πρίνου Θάσου αντίστοιχα. 

 Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές των παραπάνω σχολείων, μεταξύ άλλων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να γνωρίσουν τη Βουλή των Ελλήνων, το κτίριο, τη λειτουργία και το έργο της, αλλά και να έρθουν σε επαφή με την ιστορία και το σύγχρονο πολιτιστικό πρόσωπο της πρωτεύουσας. Επίσης, επιδίωξη του φετινού προγράμματος είναι να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα διαδικτυακής  επικοινωνίας με συμμαθητές τους από σχολεία της Αττικής, τους οποίους και θα συναντήσουν κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας τους στην Αθήνα.

 Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα Φιλοξενία του σχολικού έτους 2016 - 2017 απευθύνεται σε μαθητές απομακρυσμένων Γυμνασίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα ανωτέρω σχολεία (Γυμνάσια Λιμεναρίων και Πρίνου Θάσου) επιλέχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αφού εξετάστηκε και εκτιμήθηκε σχετικά η κατάσταση του νησιού μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές, η κήρυξη αυτού σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και οι δυσκολίες εν γένει στις οποίες περιήλθαν οι κάτοικοι του νησιού. Η δυνατότητα που δίνεται στους μαθητές των Γυμνασίων της Θάσου να επισκεφτούν την πρωτεύουσα και να έλθουν σε επαφή με το Ναό της Δημοκρατίας είναι μια ανάσα για τους μαθητές των Γυμνασίων του νησιού μας.

 Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Φιλοξενία 2016-2017» μπορείτε να δείτε στο παρακάτω link: http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I363I1196I646I453665