Η Δημοτική Αστυνομία από 01/09/2015 έως και σήμερα, κατόπιν επώνυμων και ανώνυμων καταγγελιών που αφορούσαν σε δεσποζόμενα ζώα έχει ασχοληθεί με 28 υποθέσεις με σκοπό να διαπιστωθεί η τήρηση των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών (όπως τήρηση κανόνων ευζωίας, τοποθέτηση μεταλλικής κονκάρδας, έκδοση βιβλιαρίου, σήμανση του ζώου κ.ά)  που ορίζει το άρθρο 5 του Ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4235/2014.

Κατόπιν επανελέγχων, διαπιστώθηκε ότι στις 27 περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες των ζώων συμμορφώθηκαν ως προς τις ενδείξεις των Δημοτικών Αστυνομικών ενώ σε μία περίπτωση η υπηρεσία προέβη στην επιβολή του διοικητικού προστίμου των 500 €, για τον λόγο ότι ο ιδιοκτήτης του ζώου δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.