Οι Διοικήσεις του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν.  Καβάλας και του Σωματείου Εργαζομένων στην Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων ELFE  σας προσκαλούν την Κυριακή 15 Μαΐου 2016  και ώρα 11:30 το πρωί στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας  (Δαγκλή 19, Καβάλα), προκειμένου να σας γνωρίσουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων  ELFE  με τον εργοδότη και αφορά οικειοθελείς αποχωρήσεις και επαναπροσλήψεις με νέο μισθολόγιο και από κοινού να συναποφασίσουμε τη δράση μας με σκοπό την επαναφορά των εργασιακών σχέσεων στο προηγούμενο καθεστώς.

 

                Για το Εργατοϋπαλληλικό                                         Για το Σωματείο

              Κέντρο Ν. Καβάλας                                          Εργαζομένων στην ELFE

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Η ΓΕΝ. ΓΡ/ΤΕΑΣ                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡ/ΤΕΑΣ

    ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘ.      ΤΣΟΥΤΣΑ ΣΤ.                   ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ Ν.       ΛΙΤΣΑΣ. Κ.