Καλούνται  τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μμ, στην αίθουσα διαλέξεων του Κέντρου Βαλκανικής Λαογραφίας  του  Λυκείου Ελληνίδων  Καβάλας, στην Καβάλα , στη συμβολή των οδών Ευγενίου Ιορδάνου και Αριστείδου (πίσω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου).

Θέματα ημερησίας Διατάξεως:

  1. Έκθεση πεπραγμένων και οικονομικός απολογισμός από το Διοικητικό Συμβούλιο για το χρονικό διάστημα από 01-01-2014 ως 31-12-2014.
  2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διαχειριστική χρήση από 01-01-2014 ως 31-12-2014 .
  3. Έγκριση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού έτους 2014.
  4. Οικονομικός προϋπολογισμός για τη διαχειριστική χρήση 01-01-2015 ως 31-12-2015.
  5. Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού διαχειριστικής  χρήσης  01-01-2015 ως 31-12-2015.

Παρακαλούνται θερμά τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης για την προσέλευσή τους, προκειμένου να επιτευχθεί η υπό του καταστατικού προβλεπόμενη απαρτία. Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, προς τούτο δε στην είσοδο της Συνέλευσης θα ευρίσκεται η Ταμίας του ΔΣ του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας για την τακτοποίηση των σχετικών οικονομικών εκκρεμοτήτων των μελών. 

            Η επανάληψη της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας θα πραγματοποιηθεί στις  18 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΕΥΤΕΡΠΗ ΣΑΜΑΡΑ                                                     ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ

 

ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΥΓΕΝΙΟΥ  ΙΟΡΔΑΝΟΥ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, Τ.Κ. 65302 ΚΑΒΑΛΑ

ΤΗΛ -ΦΑΞ: 2510 223648