Θέμα των ετοιμόρροπων κτιρίων στην οδό Ελληνικής Δημοκρατίας αλλά των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που διέρχονται από την οδό Κόδρου θέτει στην τεχνική υπηρεσία του δήμου Καβάλας το Τοπικό Συμβούλιο.

 

Όπως λέει το τοπικό συμβούλιο πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα προς αποφυγή ατυχήματος.

 

Εξ άλλου είναι αδιανόητο να υπάρχουν τέτοιες εικόνες δίπλα στις καμάρες και στο προσφυγικό μουσείο, περιοχή με μεγάλη επισκεψιμότητα από τους τουρίστες.

 

Συγκεκριμένα στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρονται τα εξής:

 

«Επισήμανση προβλημάτων οδοστρώματος και ετοιμόρροπων κτιρίων στον αστικό ιστό της Καβάλας»

 

Τα προβλήματα στην οδό Κόδρου

 

1) Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την αποκατάσταση της ασφάλτου στην οδό Κόδρου και κομμάτι του δρόμου της οδού Θέμιδος που καταλήγει στην Κόδρου.

 

Κατά πρώτον η Κόδρου (οδός που οδηγεί στο κέντρο από την περιφερειακή όπως δηλώνει πινακίδα στην αρχή της οδού) έχει διαβρωθεί και μάλιστα σε πολλά σημεία έχει φύγει η άσφαλτος.

 

Στο μέσο της οδού υπάρχει πινακίδα η οποία προειδοποιεί για κίνδυνο κατάρρευσης κτιρίου. Παρακαλώ όπως βρεθεί άμεσα λύση για το συγκεκριμένο κτίριο προς αποφυγή ατυχήματος (περίπτωση κατάρρευσης).

 

Ταυτόχρονα η Θέμιδος (κάθετη της Κόδρου) έχει διαβρωθεί τελείως με αποτέλεσμα χαλίκια να καταλήγουν στην Κάδρου (οδός με πολύ μεγάλη κλίση).

 

Σε περίπτωση βροχόπτωσης και όχι μόνο η οδός είναι πολύ επικίνδυνη για τα αυτοκίνητα και ειδικά για τα δίκυκλα. Ήδη έχουν σημειωθεί ατυχήματα ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές και μικροτραυματισμούς.

 

Αλλά και για τους πεζούς είναι επικίνδυνη η διάβασή τους.

 

Σε ένα στενό δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας που δεν υπάρχει πεζοδρόμιο η άσφαλτος γλιστράει με αποτέλεσμα πολλές φορές να έχουν πέσει πεζοί.

 

Επείγει η αποκατάσταση της ασφάλτου προς αποφυγή σοβαρού τροχαίου ίσως και θανατηφόρου αλλά και η σωστή ποιότητα ασφάλτου θα εξασφαλίσει τη διάβαση του πεζού χωρίς τον κίνδυνο να γλιστρήσει και να πέσει.

 

Το ετοιμόρροπο κτίριο στην οδό Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Στην αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας υπάρχει κτίριο το οποίο μετά από ισχυρή βροχόπτωση έχει καταρρεύσει προκαλώντας ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές.

 

Έχει απομείνει η πρόσοψη του κτιρίου επί της Κ. Ποιητού, η οποία σε επόμενη ισχυρή βροχόπτωση και όχι μόνο ίσως καταρρεύσει.

 

Κατόπιν απόφασης του τοπικού συμβουλίου έχουν τοποθετηθεί κιγκλιδώματα στις προσόψεις του κτιρίου. Πιστεύω ότι το μέτρο είναι προσωρινό και πρέπει άμεσα να δοθεί λύση ίσως με κατεδάφιση του εναπομείναντος κτιρίου τη στιγμή που δίπλα είναι σχολική μονάδα και καθημερινά περνούν από δίπλα και μαθητές.

 

Και άλλα ετοιμόρροπα κτίρια στην οδό Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Στην ίδια οδό υπάρχουν κτίρια ετοιμόρροπα; τα οποία είναι και εστίες μόλυνσης. Έχουν τοποθετηθεί κιγκλιδώματα και ταμπέλα (προσοχή κίνδυνος κατάρρευσης) τα οποία δεν μπορούν να αποτρέψουν το ατύχημα. Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα προς αποφυγή ατυχήματος. Εξ άλλου είναι αδιανόητο να υπάρχουν τέτοιες εικόνες δίπλα στις καμάρες και στο προσφυγικό μουσείο, περιοχή με μεγάλη επισκεψιμότητα από τους τουρίστες