Στην συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής της 27ης Μαΐου 2024 το δεύτερο θέμα είχε τίτλο «Γνωμοδότηση νομικού για διαγραφή νηπίων λόγω έλλειψης ειδικού παιδαγωγού στους παιδικούς του Δήμου μας».

 

Παρ' όλο που το θέμα αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση, για εμάς, αποτελεί παραδοχή αποτυχίας.

 

1) Αμέτρητες φορές έχουμε θίξει το θέμα των επιπλέον επιβαρύνσεων των Δήμων, με αρμοδιότητες, χωρίς την ανάλογη στήριξη από την πλευρά του κεντρικού κράτους.

 

Αυτό καταλήγει η λειτουργία των φορέων, που θα έπρεπε να είναι υπέρ του πολίτη, να λειτουργούν ως επιχειρήσεις. Ο έχων λαμβάνει τις υπηρεσίες, ενώ όλοι οι άλλοι ρίχνονται στον Καιάδα. Αποτυχία λοιπόν να προστατευθούν οι πιο ευάλωτες ομάδες.

 

2) Αποτυχία, διότι αντί να συζητάμε για το πότε θα ξεκινήσει η σύμβαση του κατάλληλου ειδικευμένου προσωπικού, συζητάμε για το αν έχουμε δικαίωμα να διώξουμε ένα παιδί από το σχολείο.

 

3) Αποτυχία ως σύστημα αξιών, διότι αντί να συζητάμε για το πως θα βοηθήσουμε τα μέλη της κοινωνίας τα οποία έχουν ειδικές ανάγκες, συζητάμε για το αν έχουμε το νομικό δικαίωμα να στείλουμε αυτά τα παιδιά στο περιθώριο, έχοντας προφανώς καταλήξει αξιακά, ότι η θέση τους βρίσκεται εκεί. Ουσιαστικά δηλαδή, το μόνο πρόβλημα είναι το νομικό σκέλος και όχι η ουσία της απομόνωσης των παιδιών με ειδικές ανάγκες

 

Ο δρόμος της αποτυχίας, δεν έχει γυρισμό. Αν σήμερα αποδεχτούμε να ξεκινήσουν αυτές οι διαδικασίες, από εδώ και πέρα ανοίγει η πύλη, να διώχνουμε όποιον δεν ακολουθεί συγκεκριμένα πρότυπα.

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίζουμε.

 

Η λύση για εμάς βρίσκεται:

 

Α) στην πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού.

 

Β) την δημιουργία κατάλληλων κτιρίων, που να μπορούν να δεχθούν το κάθε παιδί με τις δικές του ιδιαιτερότητες

 

Γ) εγγραφή όλων των παιδιών και βρεφών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Καμία αίτηση παιδιού να μην απορρίπτεται λόγω έλλειψης θέσεων

 

Δ) Να αποσυρθεί το θέμα δια παντός.

 

Για τον κόσμο που εμείς παλεύουμε να χτίσουμε, η θέση όλων των παιδιών είναι στα σχολεία, σε ένα σύστημα που θα στηρίζει με ειδικευμένο προσωπικό, χωρίς διακρίσεις πλουσίων και φτωχών.

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Θάσου