Το Κέντρο Μελισσοκομίας Καβάλας – Θάσου ενημερώνει τους μελισσοκόμους του Ν. Καβάλας ότι μπορούν να αιτηθούν την ένταξή τους στις δράσεις «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ έτους 2023, σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή μέσω GOV.gr.

 

 

Απαραίτητα στοιχεία:

 

1.      Ταυτότητα

2.      Φωτοαντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού.

3.      Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (την παραλαμβάνετε από το ΚΜ).

4.      Πρωτότυπα μηχανογραφημένα παραστατικά αγοράς κυψελών έως 30/06/2023 συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις και τα καταθετήρια τραπεζών.

5.      Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΕΕ ως επαγγελματίας αγρότης ῄ ως νεοεισερχόμενος.(Μόνο για τις μετακινήσεις)

6.      Φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικό σημείωμα.(Μόνο για τις μετακινήσεις)

7.      Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελ/κού αυτοκινήτου.(Μόνο για τις μετακινήσεις)

8.      Βεβαίωση εγγραφής στον ΟΓΑ(Μόνο για συνταξιούχους ΟΓΑ)

9.      Έγγραφο του επιμελητηρίου ῄ της ΑΑΔΕ, που να προκύπτει το αντικείμενο και οι δραστηριότητες με τους ΚΑΔ.(Μόνο για τις μετακινήσεις)

10.    Δελτία αποστολής των μετακινήσεων, αποκόμματα διοδίων ή εισιτήρια πλοίου συνοδευόμενα από σχετικές αποδείξεις λιανικής πώλησης  έως 30/06/2023.(Μόνο για τις μετακινήσεις)

 

Σημείωση:

 

Η Υποβολή της αίτησης και των παραστατικών θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω gov.gr έως 30/06/2023.    

 

Η δράση των μετακινήσεων αναφέρεται μόνο σε επαγγελματίες μελισσοκόμους (έχοντας >110 μελίσσια με ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000€) και σε συνταξιούχους του ΟΓΑ.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Κέντρου Μελισσοκομίας ΚΑΒΑΛΑΣ – ΘΑΣΟΥ 25930 58290.