Το Τμήμα Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, είναι έτοιμο για την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, συμπεριλαμβανομένης της σταυροδοσίας.

Τα αποτελέσματα των καταχωρήσεων θα αναρτώνται αυτόματα στο διαδίκτυο ανά 5΄ για όλα τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Ο κάθε χρήστης του διαδικτύου θα μπορεί με επιλογή του να βλέπει τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του Νομού μας αλλά και των γειτονικών Νομών που απαρτίζουμε την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Επίσης, στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχουν τα αποτελέσματα των προηγούμενων Εκλογικών αναμετρήσεων (Βουλευτικές, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ευρωεκλογών).

Στα αποτελέσματα εμφανίζονται και συνδυασμοί οι οποίοι δεν συμμετέχουν στον Νομό μας, αλλά επειδή το επίσημο έντυπο μετάδοσης αποτελεσμάτων τα περιλαμβάνει, γι’ αυτό φαίνονται και στην ιστοσελίδα.

 Στο χώρο της Π.Ε. Καβάλας θα υπάρχει όπως και στο παρελθόν προβολή με αποτελέσματα (αυτά του διαδικτύου). Η διεύθυνση της ιστοσελίδας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας είναι η: http://www.pekavalas.eu/

 Η ιστοσελίδα για τα αποτελέσματα στην Περιφ. Ενότητα Καβάλας είναι η: http://www.pekavalas.eu/images/eklo/index.htm 

Το Τμήμα Πληροφορικής επί πλέον θα διαθέτει ασύρματη ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο για όσους παρευρίσκονται στο Διοικητήριο.

Να ληφθεί υπ’ όψη ότι τα αποτελέσματα που καταμετρώνται από την Περιφ. Ενότητα είναι ενδεικτικά και όχι επίσημα. Επίσημα βγάζει μόνο το Πρωτοδικείο.