Πολύ θερμή για την εποχή είναι η επιφάνεια της θάλασσας στον κόλπο της Καβάλας και στο σύνολο του Αιγαίου.

 

Σύμφωνα με το meteokav η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στις 14 Ιανουαρίου στον κόλπο της Καβάλας ήταν στους 14,5-15°C.

 

Οι τιμές αυτές είναι περίπου κατά 1,5°C υψηλότερες από την μέση τιμή την περίοδο αυτή την περίοδο 2008-2018.

 

Συγκρίνοντας ενδεικτικά τις τιμές αυτές με  τις περσινές ίδια μέρα παρατηρούμε ότι η θερμοκρασία επιφάνειας της θάλασσας πέρσι ίδια μέρα ήταν κατά 2 °C χαμηλότερη (12,5-13°C).

 

Μια τέτοια διαφορά είναι εξαιρετικά μεγάλη καθώς σε γενικές γραμμές μεταβολές στην θερμοκρασία της θάλασσες είναι αργές κι όχι με μεγάλη διακύμανση λόγω της υψηλής θερμοχωριτικότητας που παρουσιάζει.