Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας και Θάσου Γιάννης Πασχαλίδης θα ήθελε να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες ΦΔΧ ότι μετά και από δικές του προσπάθειες και συνεχή επικοινωνία που είχε με τους αρμοδίους, δόθηκε νέα παράταση στην εφαρμογή της παρ. 3 του αρ.14 του ν.3887/10.

 

 

Ειδικότερα, εξεδόθη η υπ’ αριθμ. πρωτ. Β1 /οικ. 388298/6.12.2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία αναφέρει ότι, σε  συνέχεια των προγενέστερων αντίστοιχων εγκυκλίων που εκδόθηκαν για την εφαρμογή της παρ. 3 του αρ.14 του ν.3887/10, η οποία προβλέπει ότι, σε περίπτωση μεταβίβασης άδειας ΦΔΧ που είχε εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010, ο νέος κάτοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το όχημα με άλλο, νεότερης τεχνολογίας κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων τουλάχιστον EURO IV, με εξαίρεση τις μεταβιβάσεις από κληρονομικά αίτια, ορίζεται ότι η ανωτέρω ρύθμιση θα ισχύει για μεταβιβάσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την 30η Ιουνίου 2023.

 

 

Ο Γιάννης Πασχαλίδης δήλωσε: «Θερμές ευχαριστίες προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ.Κώστα Καραμανλή διότι ενεργεί με ιδιαίτερη προσοχή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Οι προσπάθειες μου συνεχίζονται και για τους ιδιοκτήτες ταξί.»

 

(δελτίο Τύπου)