Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η παρουσίαση της αναπτυξιακής ιδέας «Philippi National Park», από την Ομάδα Επιστημόνων «Οψόμεθα εις Φιλίππους», η οποία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ. Θεόδωρου Μαρκόπουλου, εκπροσώπων των δήμων Δοξάτου, Καβάλας, Προσοτσάνης και Παγγαίου, και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων.

 

Η συνάντηση αυτή έδωσε την ευκαιρία στους εκπροσώπους των όμορων δήμων των Τεναγών και των παρατενάγειων περιοχών να συζητήσουν και να επιχειρηματολογήσουν πάνω σε ένα κοινό όραμα και ένα κοινό μοντέλο ολοκληρωμένης ανάπτυξης, όπως αυτό του «Philippi National Park», το οποίο παρουσιάσθηκε από εκπροσώπους της Ομάδας Επιστημόνων «Οψόμεθα εις Φιλίππους». Η ομάδα αυτή αποτελείται κυρίως από νέους επιστήμονες και έχει ως στόχο την αφύπνιση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της περιοχής των Τεναγών για την από κοινού βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου με χρήση των πιο προηγμένων μοντέλων ανάπτυξης και διαχείρισης από βέλτιστες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κόσμο.

 

Σκοπός αυτού του μοντέλου ανάπτυξης, που ονομάζεται «Philippi National Park» είναι η σύμπραξη πέντε (5) Δήμων και δυο (2) Περιφερειών για την από κοινού ανάπτυξη της ταυτότητας της περιοχής του Κάμπου Φιλίππων και την επένδυση στους άκρως νευραλγικούς τομείς της αγροτικής παραγωγής, του περιβάλλοντος, του τουρισμού και του πολιτισμού, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα Προορισμός Αριστείας με παγκόσμια ακτινοβολία και μεγάλη επισκεψιμότητα.

 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προοπτική της σύμπραξης στο πλαίσιο ενός κοινού αναπτυξιακού ορίζοντα, έτσι ώστε οι δήμοι να μπορούν να απορροφούν τα μέγιστα από τα επερχόμενα ευρωπαϊκά κονδύλια, για έργα Περιβάλλοντος, Υποδομών, Τουρισμού, Μεταποίησης και Εκπαίδευσης τα οποία θα αναδείξουν τα Τενάγη των Φιλίππων και τις παρατενάγειες περιοχές, με τον τρόπο που τους αξίζει, σεβόμενοι τον πανάρχαιο πολιτισμό της περιοχής και του μοναδικού φυσικού τοπίου και περιβάλλοντος.

 

Οι εκπρόσωποι της ομάδας, παρουσίασαν ένα λεπτομερές αναπτυξιακό μοντέλο με έμφαση στους πυλώνες του Αγροτικού Περιβάλλοντος (ή Αγροτοπεριβάλλοντος), του Τουρισμού και Πολιτισμού, οι οποίοι θα μπορούν να αναπτυχθούν στις στέρεες βάσεις της Παιδείας, της συμμετοχής και της καινοτομίας για να δημιουργήσουν σημαντικά οφέλη, όπως η συνοχή κάτω από μια κοινή ταυτότητα, η ποιότητα ζωής και η αειφορία, βασικές αξίες για μια όμορφη και εποικοδομητική ζωή. Για να επιτευχθούν, όμως, όλα αυτά, βασική προϋπόθεση είναι η συνεργασία των δήμων και τον αρμόδιων φορέων, καθώς και η ενεργή αποδοχή και συμμετοχή των ίδιων των κατοίκων της περιοχής. Όπως έχει αποδειχθεί, άλλωστε, από την ιστορία, η ένωση φέρνει την ισχύ και αυτή η ισχύς απαιτείται για να υπερκεράσουμε τις δυσκολίες και να ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία.

 

Η Ομάδα Επιστημόνων «Οψόμεθα εις Φιλίππους» χαιρετίζει και ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες στην παρουσίαση και ιδιαιτέρως τους Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, Δήμαρχο Δοξάτου, Δήμαρχο Καβάλας, Δήμαρχο Προσοτσάνης και Δήμαρχο Παγγαίου

Η Ομάδα Επιστημόνων «Οψόμεθα εις Φιλίππους»