Ολοκληρώθηκε το τρίτο Βαρόμετρο Οικονομικής Συγκυρίας του Επιμελητηρίου Καβάλας, που αφορά τις επιχειρήσεις – μέλη του και αποτελεί δίμηνη έρευνα, με ερωτήσεις επικαιρότητας και ερωτήσεις αναφορικά με την πορεία των επιχειρήσεων.

 

Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 355 επιχειρήσεων το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview, για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Καβάλας.

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ικανοποιητική κρίνουν περίπου 5 στους 10 Καβαλιώτες επιχειρηματίες, που συμμετείχαν στην έρευνα, την κατάσταση της επιχείρησης τους για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2022, ενώ για το επόμενο εξάμηνο 4 στους 10  εκτιμούν πως η επιχείρηση τους θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα και 3 στους 10 διαβλέπουν χειροτέρευση της πορείας της.,

 

Στην ερώτηση πως κρίνετε την κατάσταση της επιχείρηση σας

 

το 55,2 % δηλώνει πως είναι ικανοποιητική, το 17,4 % κακή, ενώ το 27,4 % καλή.

 

Στασιμότητα, στα ίδια επίπεδα, βλέπει για το επόμενο εξάμηνο το 39,9 % των συμμετεχόντων επιχειρήσεων στην έρευνα,  το 35,6 % πιστεύει πως η κατάσταση των επιχειρήσεων του θα χειροτερεύσει ενώ το 24,5 % πιστεύει πως θα βελτιωθεί.

 

Αρνητικό το ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων

 

Για το επόμενο δίμηνο το 73,9 % των συμμετεχόντων επιχειρήσεων στην έρευνα σχεδιάζει να διατηρήσει το προσωπικό που απασχολεί, το 19,3 % θα προχωρήσει σε απολύσεις και το 6,8 % θα κάνει προσλήψεις. Σε περίπου ίδια επίπεδα κινήθηκαν και τα ποσοστά των προσλήψεων και τον απολύσεων για το προηγούμενο δίμηνο.

 

Το 34,9% των επιχειρηματιών δήλωσε πως ο τζίρος των επιχειρήσεων τους μειώθηκε,  το 39,6 % πως παρέμεινε ο ίδιος, ενώ το 25,5% πως αυξήθηκε.

 

Μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας

 

Σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει η επιχειρήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι 51% των επιχειρήσεων δεν έχει λάβει μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας ενώ το 49% έχει πάρει.

 

Η αύξηση των επιτοκίων δανεισμού επηρεάζει τις επιχειρήσεις

 

Αναφορικά με τις αυξήσεις στα επιτόκια δανεισμού αυτές φαίνεται ότι έχουν γίνει αισθητές στον δανεισμό από τις επιχειρήσεις σε ποσοστό 65,1 % ενώ το 34,9% δήλωσε ότι δεν έχει γίνει αισθητή η αύξηση.

 

Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης

 

Σε ερώτηση αναφορικά με το πως αξιολογούν οι επιχειρήσεις τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης που έχουν εξαγγελθεί για το επόμενο διάστημα (κυρίως από αυτά που ακούστηκαν κατά την περίοδο της ΔΕΘ) το 61,8% των επιχειρήσεων φαίνεται ότι είναι λίγο η καθόλου ικανοποιημένο από αυτά, το 27,4% πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο ενώ το 10,8% δεν απάντησε στην ερώτηση.

 

Μεγάλη πτώση του δείκτη πορείας της οικονομίας

 

Αναφορικά με την γενική πορεία της οικονομίας στον Νομό Καβάλας και το κλίμα που επικρατεί στις επιχειρήσεις η έρευνα έδειξε ότι υπάρχει μεγάλη πτωτική τάση σε σχέση με τα δίμηνα Μαΐου-Ιουνίου και Ιουλίου-Αυγούστου. Αυτό εν μέρει μπορεί να εξηγηθεί κυρίως λόγω των δυσκολιών των εμπορικών επιχειρήσεων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, αλλά και λόγω του κλεισίματος της τουριστικής σεζόν.