ο Δήμος ΠΑΓΓΑΙΟΥ και το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Παγγαίου στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

 

Τα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, εκφράζουν τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων στα εξής θεματικά πεδία:

Οικονομία – Επιχειρηματικότητα

Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον

Νέες Τεχνολογίες

Γλώσσα και Επικοινωνία

Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις

Πολιτισμός και Τέχνη

Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

 

Τα Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας προτείνονται με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών και είναι τα εξής:

Εργαστήρι Ζαχαροπλαστικής με παραδοσιακές συνταγές

Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες

Οικιακή Παραγωγή Οίνου, ποτών και ηδύποτων

Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά

Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α1

Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α2

Βασικά Βουλγαρικά Α1

Βασικά Βουλγαρικά Α2

Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος

Κατασκευή τοπικής φορεσιάς

Εργαστήρι ψηφιδωτού

Τοπικοί παραδοσιακοί χοροί

Κοπτική ραπτική

Εκμάθηση γραφής BRAILLE σε άτομα με προβλήματα όρασης

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στα

 

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δέκτες στο γραφείο του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Παγγαίου (ΦΡΙΞΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α, Δημαρχείο Ελευθερούπολης), στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας