Το Σάββατο 30 Ιουλίου σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για το νησί της Θάσου προβλέπεται Δείκτης Επικινδυνότητας ‘‘3’’.

 

Κατηγορία Κινδύνου ‘‘3’’ (Υψηλή).

 

Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι κλπ).

 

Δείτε τον χάρτη παρακάτω: