Εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, καλούνται από τον Δήμαρχο Κομοτηνής κ. Πετρίδη Γεώργιο, οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές, σε κοινή σύσκεψη, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12.00 μ.μ. στο γραφείο του, στο Δημαρχείο.

Η σύσκεψη, έχει ως στόχο να αποφασιστεί από κοινού, ο τρόπος διάθεσης των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων κατά την προεκλογική περίοδο, δυνάμει της υπ’αριθμ. 14473/11-4-2012 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1295 Β’), της υπ’αριθμ. 51774/31-12-2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών & Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β’23/13-1-2015) και του υπ’αριθμ. 30234/31-8-2015 εγγράφου του Γ.Γ. του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.