Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προχώρησε σήμερα με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Παυλίδη, σε συνέχεια της ενεργοποίησης του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος περιόδου 2014 – 2020 (νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ)  στην έκδοση της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων

Η Πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση με  558.650 € των αναγκαίων προσλήψεων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού,  για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας για το σχολικό έτος 2015 – 2016.