Σε ευρεία αντικατάσταση και  ανακατανομή ρόλων προέβη ο Δήμαρχος Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης

 

Στην πρώτη συνεδρίαση του έτους που αφορούσε την εκλογή Πρόεδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για την θέση του προέδρου προτάθηκε ο μέχρι τώρα Αντιδήμαρχος Χρήστος Μποσμπότης.

 

Παράλληλα όρισε  ως Αντιδημάρχους του Δήμου Παγγαίου τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους με έναρξη και λήξη θητείας εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου από 31.12.2022: 

 

1. Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Περιβάλλοντος τον Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας κ. Τσάκαλο Κωνσταντίνο.

 

2. Αντιδήμαρχο κατά τόπο για την Δημοτική Ενότητα Παγγαίου τον Δημοτικό Σύμβουλο  πλειοψηφίας   κ. Ευάγγελο Σαραντούδη.

 

3. Αντιδήμαρχο κατά τόπο για την Δημοτική Ενότητα Πιερέων τον Δημοτικό Σύμβουλο  πλειοψηφίας  κ. Κωνσταντίνο Γάκη

 

4. Αντιδήμαρχο κατά τόπο για την Δημοτική Ενότητα Ορφανού την Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας κ. Αμπατζιά Όλγα.

 

5. Αντιδήμαρχο κατά τόπο για την Δημοτική Ενότητα Ελευθερών τον Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας κ. Πριονίδη Χρήστο.

 

6. την κ. καθ’ ύλη Διοικητικών θεμάτων  Αντιδήμαρχο, την Δημοτική Σύμβουλο Απαζίδου Ζωή

 

7.Αντιδήμαρχο Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης, Παιδείας ,Νεολαίας( χωρίς αντιμισθία) την Δημοτική Σύμβουλο πλειοψηφίας κα Μπενή Ελένη

 

8. Αντιδήμαρχο Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Ανάπτυξης, Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης αυτοκινούμενου εξοπλισμού( χωρίς αντιμισθία) τον Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας, κ. Νέζα Αθανάσιο. .

 

Ταυτόχρονα  ορίστηκαν οι εξής δημοτικοί σύμβουλοι στα παρακάτω αξιώματα: 

 

•          Γρηγοριάδης Παρασκευάς Πρόεδρος του Δ.Σ της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου

 

•          Παρασκευάς Χρήστος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου 

 

•          Καλλινικίδης Αντρέας πρόεδρος του ΝΠΔΔ  Παιδικοί Σταθμοί

 

•          Κατσίνης Αντρέας Αντιπρόεδρος του Δ.Σ ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί

 

•          Χρυσαφούδη Μυρσίνη Πρόεδρος του Δ.Σ της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου.

 

•          Σεχτανίδης Παναγιώτης Πρόεδρος του Δ.Σ  Μονομετοχική Παγγαίο 

 

            Τέλος ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Μποσμπότης Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Αθλητισμού.