Ο Δήμος Δράμας είναι ένας από τους 13 Δήμους που υλοποιεί το πιλοτικό πρόγραμμα του Εγγυημένου Κοινωνικού Εισοδήματος το οποίο απευθύνεται σε άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το από με ημερομηνία 22-7-2015 μας ενημέρωσε ότι, η προθεσμία που δόθηκε στους ενδιαφερόμενους για να διορθώσουν/συμπληρώσουν αιτήσεις, η έγκριση των οποίων εκκρεμούσε λόγω ανακριβών ή λανθασμένων στοιχείων θα ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 27/7/2015.

Στη συνέχεια η ΗΔΙΚΑ θα κλείσει το σύστημα και θα σηματοδοτήσει ως απορριφθείσες, τόσο τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν κατά τον πρώτο έλεγχο, όσο κι αυτές που χαρακτηρίστηκαν ως ανακριβείς μετά τις διασταυρώσεις, προκειμένου να προκύψουν οι πίνακες απορριφθέντων και δικαιούχων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν εμπρόθεσμα στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους. (Ισόγειο Διοικητηρίου 130 και 124 γραφείο τηλέφωνα επικοινωνίας: 2521351130 & 2521351124).