Να γίνει γραφείο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στις Βρυξέλλες, προτείνεται μεταξύ άλλων στο προσχέδιο του πορίσματος για την ανάπτυξη της Θράκης. Ωστόσο γραφείο της Περιφέρειας ΑΜΘ υπάρχει ήδη στις Βρυξέλλες. 

 

Στο προσχέδιο του πορίσματος για την ανάπτυξη της Θράκης (αφορά τις προτάσεις της πλειοψηφίας της Επιτροπής), αναφέρεται μεταξύ άλλων:

 

«Δημιουργία παραρτήματος/γραφείου διασύνδεσης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης στις Βρυξέλλες για την καλύτερη και ενεργή εκπροσώπηση και συντονισμό τοπικών δράσεων και διαλόγου σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης».

 

Το γραφείο αυτό ήταν για χρόνια ανενεργό και φαίνεται να το ενεργοποίησε ξανά ο περιφερειάρχης ΑΜΘ Χρήστος Μέτιος